สมัครงาน

Position: Sales Engineer
รายละเอียดงาน  

รูปแบบงาน : งานประจำ 
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตดินแดง) 
เงินเดือน (บาท) : ไม่ระบุ 
วันหยุด : เสาร์, อาทิตย์ 
เวลาทำงาน : 8.30-17.30 น. 

หน้าที่รับผิดชอบ 
- บริการขายในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
- บรรลุเป้าหมายการขายของผลิตภัณฑ์ 
- รักษาและดูและความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงสร้างฐานลูกค้าใหม่ 
- วางแผนเยี่ยมเยียนลูกค้า และปิดการขายผลิตภัณฑ์ 
- บันทึกรายงานการขาย และข้อมูลคำสั่งซื้อต่อผู้จัดการฝ่ายขาย 
- มีประสบการณ์ หรือความรู้ด้าน สายไฟ สายเคเบิ้ล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย, หญิง
อายุ(ปี) : 23-35
ระดับการศึกษา : ปวส- ปริญญาโท
ประสบการณ์ (ปี) : ไม่ระบุ

สวัสดิการ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ค่าตอบแทนพิเศษ
- ประกันชีวิต
- เงินโบนัสตามผลงาน
- ค่ายานพาหนะ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ประกันสังคม

ติดต่อสอบถามข้อมูลฝ่ายบุคคลโดยตรง

โทร: 063-230-8481 หรือทาง Line: recruitersiamoil

สมัครงาน
ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายขายน้ำมันเตา
รายละเอียดงาน  

รูปแบบงาน : งานประจำ 
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตดินแดง) 
เงินเดือน (บาท) : ไม่ระบุ 
วันหยุด : เสาร์, อาทิตย์ 
เวลาทำงาน : 8.30-17.30 น.

หน้าที่รับผิดชอบ 
1. บริหาร ดูแลและพัฒนางานด้านการขาย การบริการลูกค้าการจัดการสินค้า การจัดส่งสินค้าและการแก้ปัญหาด้านการขาย
2. วางแผนการขายและการบริหารหนี้สินให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
3. บริหารทีมขายและพัฒนาศักยภาพพนักงานขายให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
คุณสมบัติ
เพศชาย/หญิง
อายุ 30 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป
มีภาวะการเป็นผู้นำ
มีความรับผิดชอบสูง
ทนต่อสภาวะแรงกดดันได้ดี
มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าประเภทน้ำมันเตาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสอบถามข้อมูลฝ่ายบุคคลโดยตรง

โทร: 063-230-8481 หรือทาง Line: recruitersiamoil

สมัครงาน
ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายขายยางรถยนต์
รายละเอียดงาน  

รูปแบบงาน : งานประจำ 
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตดินแดง) 
เงินเดือน (บาท) : ไม่ระบุ 
วันหยุด : เสาร์, อาทิตย์ 
เวลาทำงาน : 8.30-17.30 น.

หน้าที่รับผิดชอบ 
1.บริหาร ดูแลและพัฒนางานด้านการขาย การบริการลูกค้าการจัดการสินค้า การจัดส่งสินค้าและการแก้ปัญหาด้านการขาย
2.วางแผนการขายและการบริหารหนี้สินให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
3.บริหารทีมขายและพัฒนาศักยภาพพนักงานขายให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ
เพศชาย/หญิง
อายุ 30 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป
มีภาวะการเป็นผู้นำ
มีความรับผิดชอบสูง
ทนต่อสภาวะแรงกดดันได้ดี
มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าประเภท ยางรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสอบถามข้อมูลฝ่ายบุคคลโดยตรง

โทร: 063-230-8481 หรือทาง Line: recruitersiamoil

สมัครงาน
ตำแหน่ง: พนักงานขายน้ำมันเตา
รายละเอียดงาน  

รูปแบบงาน : งานประจำ 
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตดินแดง) 
เงินเดือน (บาท) : ไม่ระบุ 
วันหยุด : เสาร์, อาทิตย์ 
เวลาทำงาน : 8.30-17.30 น.

หน้าที่รับผิดชอบ 
1.แนะนำและเสนอขายสินค้าแก่ลูกค้ารายใหม่และกลุ่มเป้าหมาย
2.ติดตาม ตรวจสอบ หาข้อมูลและแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
3.ติดตามและเก็บข้อมูลสินค้า คู่แข่งและสภาพแวดล้อมในตลาด
4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
เพศชาย/หญิง
อายุ 23 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี
มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ
มีทักษะในการเจรจา
ทนต่อแรงกดดันได้ดี
มีประสบการณ์ขายน้ำมันเตาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสอบถามข้อมูลฝ่ายบุคคลโดยตรง

โทร: 063-230-8481 หรือทาง Line: recruitersiamoil

สมัครงาน
ตำแหน่ง: พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่น
รายละเอียดงาน  

รูปแบบงาน : งานประจำ 
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตดินแดง) 
เงินเดือน (บาท) : ไม่ระบุ 
วันหยุด : เสาร์, อาทิตย์ 
เวลาทำงาน : 8.30-17.30 น.

หน้าที่รับผิดชอบ 
1.แนะนำและเสนอขายสินค้าแก่ลูกค้ารายใหม่และกลุ่มเป้าหมาย
2.ติดตาม ตรวจสอบ หาข้อมูลและแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
3.ติดตามและเก็บข้อมูลสินค้า คู่แข่งและสภาพแวดล้อมในตลาด
4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
เพศชาย/หญิง
อายุ 23 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี
มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ
มีทักษะในการเจรจา
ทนต่อแรงกดดันได้ดี
มีประสบการณ์ขายน้ำมันหล่อลื่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสอบถามข้อมูลฝ่ายบุคคลโดยตรง

โทร: 063-230-8481 หรือทาง Line: recruitersiamoil

สมัครงาน
ตำแหน่ง: พนักงานขายน้ำมันดีเซล
รายละเอียดงาน  

รูปแบบงาน : งานประจำ 
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตดินแดง) 
เงินเดือน (บาท) : ไม่ระบุ 
วันหยุด : เสาร์, อาทิตย์ 
เวลาทำงาน : 8.30-17.30 น.

หน้าที่รับผิดชอบ 
1.แนะนำและเสนอขายสินค้าแก่ลูกค้ารายใหม่และกลุ่มเป้าหมาย
2.ติดตาม ตรวจสอบ หาข้อมูลและแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
3.ติดตามและเก็บข้อมูลสินค้า คู่แข่งและสภาพแวดล้อมในตลาด
4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
เพศชาย/หญิง
อายุ 23 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี
มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ
มีทักษะในการเจรจา
ทนต่อแรงกดดันได้ดี
มีประสบการณ์ขายน้ำมันดีเซล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสอบถามข้อมูลฝ่ายบุคคลโดยตรง

โทร: 063-230-8481 หรือทาง Line: recruitersiamoil


สมัครงาน
ตำแหน่ง: พนักงานขายยางมะตอย
รายละเอียดงาน  

รูปแบบงาน : งานประจำ 
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตดินแดง) 
เงินเดือน (บาท) : ไม่ระบุ 
วันหยุด : เสาร์, อาทิตย์ 
เวลาทำงาน : 8.30-17.30 น.

หน้าที่รับผิดชอบ 
1.แนะนำและเสนอขายสินค้าแก่ลูกค้ารายใหม่และกลุ่มเป้าหมาย
2.ติดตาม ตรวจสอบ หาข้อมูลและแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
3.ติดตามและเก็บข้อมูลสินค้า คู่แข่งและสภาพแวดล้อมในตลาด
4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
เพศชาย/หญิง
อายุ 23 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี
มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ
มีทักษะในการเจรจา
ทนต่อแรงกดดันได้ดี
มีประสบการณ์ขายยางมะตอย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสอบถามข้อมูลฝ่ายบุคคลโดยตรง

โทร: 063-230-8481 หรือทาง Line: recruitersiamoil

สมัครงาน
ตำแหน่ง: พนักงานขายยางรถยนต์
รายละเอียดงาน  

รูปแบบงาน : งานประจำ 
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตดินแดง) 
เงินเดือน (บาท) : ไม่ระบุ 
วันหยุด : เสาร์, อาทิตย์ 
เวลาทำงาน : 8.30-17.30 น.

หน้าที่รับผิดชอบ 
1.แนะนำและเสนอขายสินค้าแก่ลูกค้ารายใหม่และกลุ่มเป้าหมาย
2.ติดตาม ตรวจสอบ หาข้อมูลและแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
3.ติดตามและเก็บข้อมูลสินค้า คู่แข่งและสภาพแวดล้อมในตลาด
4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
เพศชาย/หญิง
อายุ 23 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี
มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ
มีทักษะในการเจรจา
ทนต่อแรงกดดันได้ดี
มีประสบการณ์ขายยางรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสอบถามข้อมูลฝ่ายบุคคลโดยตรง

โทร: 063-230-8481 หรือทาง Line: recruitersiamoil


สมัครงาน
ตำแหน่ง: พนักงานขายผลิตภัณฑ์ปิโตเคมี
รายละเอียดงาน  

รูปแบบงาน : งานประจำ 
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตดินแดง) 
เงินเดือน (บาท) : ไม่ระบุ 
วันหยุด : เสาร์, อาทิตย์ 
เวลาทำงาน : 8.30-17.30 น.

หน้าที่รับผิดชอบ 
1.แนะนำและเสนอขายสินค้าแก่ลูกค้ารายใหม่และกลุ่มเป้าหมาย
2.ติดตาม ตรวจสอบ หาข้อมูลและแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
3.ติดตามและเก็บข้อมูลสินค้า คู่แข่งและสภาพแวดล้อมในตลาด
4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
เพศชาย/หญิง
อายุ 23 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี
มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ
มีทักษะในการเจรจา
ทนต่อแรงกดดันได้ดี
มีประสบการณ์ขายผลิตภัณฑ์ปิโตเคมี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสอบถามข้อมูลฝ่ายบุคคลโดยตรง

โทร: 063-230-8481 หรือทาง Line: recruitersiamoil

สมัครงาน
ตำแหน่ง: พนักงานขายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รายละเอียดงาน  

รูปแบบงาน : งานประจำ 
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตดินแดง) 
เงินเดือน (บาท) : ไม่ระบุ 
วันหยุด : เสาร์, อาทิตย์ 
เวลาทำงาน : 8.30-17.30 น.

หน้าที่รับผิดชอบ 
1.แนะนำและเสนอขายสินค้าแก่ลูกค้ารายใหม่และกลุ่มเป้าหมาย
2.ติดตาม ตรวจสอบ หาข้อมูลและแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
3.ติดตามและเก็บข้อมูลสินค้า คู่แข่งและสภาพแวดล้อมในตลาด
4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
เพศชาย/หญิง
อายุ 23 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี
มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ
มีทักษะในการเจรจา
ทนต่อแรงกดดันได้ดี
มีประสบการณ์ขายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสอบถามข้อมูลฝ่ายบุคคลโดยตรง

โทร: 063-230-8481 หรือทาง Line: recruitersiamoil

สมัครงาน